Hotel-Eden

Πολιτική Απορρήτου

Τελευταία ενημέρωση: 24 Μαΐου 2018
Στο Hotel Eden, δεσμευόμαστε να προστατεύουμε και να σεβόμαστε το απόρρητό σας. Διαβάστε αυτήν την πολιτική καθώς περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς ή που μας παρέχετε.

Πληροφορίες & Συναίνεση

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, επεξεργαζόμαστε και αποκαλύπτουμε τις πληροφορίες σας, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών σας πληροφοριών (εφεξής, ο «Χρήστης»), σε συνδυασμό με την πρόσβασή σας και τη χρήση του συστήματος κρατήσεών μας.

Διαβάζοντας αυτή την Πολιτική Απορρήτου, ο χρήστης ενημερώνεται για τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται μέσω της μηχανής κρατήσεων.

Ο Χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, η οποία έχει γραφτεί καθαρά και απλά, για να διευκολυνθεί η κατανόησή της και να προσδιορίσει ελεύθερα και οικειοθελώς εάν επιθυμεί να παράσχει τα προσωπικά του δεδομένα ή αυτά τρίτων στο Ξενοδοχείο μας.

Όταν αυτή η πολιτική αναφέρει “σύστημα κρατήσεων”, “μηχανή κρατήσεων”, “σύστημα”, “ιστότοπος”, “πλατφόρμα”, “εφαρμογή”, “webapp”, “υπηρεσίες”, “διαδικτυακές υπηρεσίες”, αναφέρεται σε όλες τις σελίδες και τις λειτουργίες στο https://www.hoteleden.gr εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

Με την πρόσβαση στην πλατφόρμα ή την παροχή πληροφοριών, συμφωνείτε με τις πρακτικές απορρήτου μας όπως ορίζονται στην παρούσα δήλωση απορρήτου. Ενδέχεται να αλλάξουμε αυτήν την πολιτική από καιρό σε καιρό. Θα πρέπει να ελέγχετε συχνά αυτήν την πολιτική για να βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε την πιο πρόσφατη έκδοση.

Ταυτότητα

Όταν αυτή η πολιτική αναφέρει “εμείς”, “εμάς” ή “μας”, “υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων”, “ελεγκτής”, αναφέρεται στο Hotel Eden

Hotel Eden
23 Ζορμπά
60065, Νέοι Πόροι
Ελλάδα

Υποχρεωτική φύση της παροχής των δεδομένων

Τα δεδομένα που ζητούνται στις φόρμες που είναι προσβάσιμες από τη μηχανή κρατήσεων είναι, γενικά, υποχρεωτικά (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο απαιτούμενο πεδίο) για την επίτευξη των αναφερόμενων σκοπών. Αντίστοιχα, εάν δεν παρέχονται ή δεν παρέχονται σωστά, δεν θα μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το αίτημα.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε

Αυτό θα περιλαμβάνει:
προσωπικά στοιχεία για εσάς που σας ζητάμε (π.χ. το όνομα, τη διεύθυνση και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας) όταν κάνετε μια κράτηση από τη μηχανή κρατήσεών μας·
οικονομικές λεπτομέρειες προκειμένου να διεκπεραιώσουμε την κράτησή σας όταν απαιτούμε προπληρωμή.
λεπτομέρειες των συναλλαγών που πραγματοποιείτε μέσω της μηχανής κρατήσεών μας και λεπτομέρειες για την εκπλήρωση των παραγγελιών σας.
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων μας μπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται ή/και υποβάλλονται σε επεξεργασία για λογαριασμό μας σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Το WebHotelier δεν μπορεί να το επεξεργαστεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.
Παρέχουμε άδεια στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων μας:
να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για την κράτηση δωματίων ή/και άλλων υπηρεσιών για εσάς στο Ξενοδοχείο μας,
να διαβιβάσετε τα οικονομικά σας στοιχεία στο Ξενοδοχείο μας και/ή σε κατάλληλο τρίτο μέρος (για παράδειγμα, εταιρεία πιστωτικών καρτών) με σκοπό την επιβεβαίωση ή την πληρωμή μιας κράτησης.
να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες σας για σκοπούς μάρκετινγκ (όπου συμφωνείτε ρητά με αυτό), και
να συμπληρώσετε εκ των προτέρων φόρμες και άλλες λεπτομέρειες στον ιστότοπό μας για να διευκολύνετε την επόμενη επίσκεψή σας στη μηχανή κρατήσεών μας (π.χ. όταν τροποποιείτε ή ακυρώνετε μια κράτηση).

Είσοδος κοινωνικής δικτύωσης:

Σε περίπτωση εγγραφής ή/και πρόσβασης μέσω λογαριασμού τρίτου μέρους, ενδέχεται να συλλέξουμε και να αποκτήσουμε πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες του προφίλ του Χρήστη από το αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο, αποκλειστικά για εσωτερικούς διαχειριστικούς σκοπούς ή/και για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω.

Δεδομένα τρίτων (π.χ. βιβλίο για φίλο)

Σε περίπτωση που ο Χρήστης παρέχει δεδομένα τρίτων, δηλώνει ότι έχει τη συγκατάθεση του τρίτου μέρους και αναλαμβάνει να παράσχει στον ενδιαφερόμενο -τον κάτοχο των δεδομένων- τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, αθωώνοντας δεόντως εμάς και τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων μας από οποιαδήποτε ευθύνη ως προς αυτό. Ωστόσο, ενδέχεται να πραγματοποιήσουμε τις απαραίτητες επαληθεύσεις για την επαλήθευση αυτού του γεγονότος, υιοθετώντας τα αντίστοιχα μέτρα δέουσας επιμέλειας, σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων.

Ευαίσθητα Δεδομένα

Εκτός εάν σας ζητηθεί συγκεκριμένα, σας ζητάμε να μην μας στείλετε και να μην αποκαλύψετε, μέσω ή μέσω των Υπηρεσιών ή με άλλο τρόπο σε εμάς, τυχόν Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα (π.χ. αριθμοί κοινωνικής ασφάλισης, εθνικός αριθμός αναγνώρισης, δεδομένα που σχετίζονται με φυλετική ή εθνική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκεία, ιδεολογικές ή άλλες πεποιθήσεις, υγεία, βιομετρικά ή γενετικά χαρακτηριστικά, ποινικό υπόβαθρο, συμμετοχή σε συνδικάτα ή διοικητικές ή ποινικές διαδικασίες και κυρώσεις).

Χρήση Υπηρεσιών από Ανήλικους

Οι Υπηρεσίες δεν απευθύνονται σε άτομα κάτω των δεκαέξι (16) ετών και ζητάμε να μην παρέχουν Προσωπικά Δεδομένα μέσω των Υπηρεσιών.

Σκοπός επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Ανάλογα με τα αιτήματα του Χρήστη, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τους ακόλουθους σκοπούς:

Για τη διαχείριση των κρατήσεων που πραγματοποιήθηκαν, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης πληρωμών (όπου ισχύει) και της διαχείρισης των αιτημάτων και των προτιμήσεων του χρήστη.
Για τη διαχείριση της εγγραφής σε προγράμματα επιβράβευσης ή μέλους, καθώς και την απόκτηση και εξαργύρωση πόντων.
Για να διαχειριστείτε τα αιτήματα επικοινωνίας του Χρήστη μαζί μας μέσω των καναλιών που παρέχονται για αυτόν τον σκοπό.
Για τη διαχείριση της αποστολής εξατομικευμένων εμπορικών επικοινωνιών από εμάς, με ηλεκτρονικά ή/και συμβατικά μέσα, σε περιπτώσεις στις οποίες ο Χρήστης συναινεί ρητά.
Να διαχειρίζεται την παροχή της συμβατικής υπηρεσίας διαμονής, καθώς και πρόσθετων υπηρεσιών.
Να διαχειρίζεται έρευνες ή/και αξιολογήσεις σχετικά με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από εμάς ή/και την αντίληψη της εικόνας της ως εταιρείας.
Διατήρηση δεδομένων
Θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για την περίοδο που απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης από το νόμο ή εάν ο Χρήστης ζητήσει την απόσυρσή τους από εμάς, αντιταχθεί ή ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του.

Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των περιόδων διατήρησης περιλαμβάνουν:

Το χρονικό διάστημα που έχουμε μια συνεχή σχέση μαζί σας και σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες (για παράδειγμα, για όσο διάστημα έχετε λογαριασμό μαζί μας ή συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες ή εάν έχετε μια κράτηση που δεν έχει ακόμη εκπληρωθεί)
Εάν υπάρχει νομική υποχρέωση στην οποία υπόκεινται (για παράδειγμα, ορισμένοι νόμοι απαιτούν από εμάς να διατηρούμε αρχεία των συναλλαγών σας για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο προτού μπορέσουμε να τα διαγράψουμε)
Εάν η διατήρηση είναι σκόπιμη λαμβάνοντας υπόψη τη νομική μας θέση (όπως, για παραγραφή, δικαστικές ή ρυθμιστικές έρευνες)
Έννομο συμφέρον για την επεξεργασία των δεδομένων σας
Η επεξεργασία δεδομένων που απαιτείται για την εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπών που απαιτούν τη συγκατάθεση του Χρήστη δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την εν λόγω συγκατάθεση.

Ομοίως, σε περίπτωση που ο Χρήστης αποσύρει τη συγκατάθεσή του για οποιαδήποτε επεξεργασία, αυτό δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει πραγματοποιηθεί προηγουμένως.

Για την ανάκληση αυτής της συγκατάθεσης, ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω των κατάλληλων καναλιών.

Με την ίδια λογική, σε εκείνες τις περιπτώσεις που είναι απαραίτητη η επεξεργασία των δεδομένων του Χρήστη για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης ή για την εκτέλεση της υφιστάμενης συμβατικής σχέσης μεταξύ μας και του Χρήστη, η επεξεργασία θα νομιμοποιηθεί όπως είναι απαραίτητη για συμμόρφωση με τους εν λόγω σκοπούς.

Αποκάλυψη Δεδομένων

Θα χρησιμοποιήσουμε και θα αποκαλύψουμε Προσωπικά Δεδομένα όπως πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο ή κατάλληλο:

να συμμορφωθείτε με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των νόμων εκτός της χώρας διαμονής σας·
να συμμορφωθεί με τη νομική διαδικασία·
να ανταποκρίνεστε σε αιτήματα από δημόσιες και κυβερνητικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων αρχών εκτός της χώρας διαμονής σας και να ανταποκρίνεστε σε απαιτήσεις εθνικής ασφάλειας ή επιβολής του νόμου·
να επιβάλλουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις μας·
για να προστατεύσουμε τις δραστηριότητές μας·
να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, το απόρρητο, την ασφάλεια ή την ιδιοκτησία της δικής μας, εσάς ή άλλων· και
για να μας επιτρέψει να επιδιώξουμε τα διαθέσιμα ένδικα μέσα ή να περιορίσουμε τις ζημιές που μπορεί να υποστούμε.
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να αποκαλύψουμε Άλλα Δεδομένα για οποιονδήποτε σκοπό, εκτός από τις περιπτώσεις όπου δεν επιτρέπεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να συνδυάσουμε Άλλα δεδομένα με Προσωπικά Δεδομένα (όπως ο συνδυασμός του ονόματός σας με την τοποθεσία σας). Εάν το κάνουμε, θα αντιμετωπίζουμε τα συνδυασμένα δεδομένα ως Προσωπικά Δεδομένα εφόσον συνδυάζονται.

Διεθνείς διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων

Ενδέχεται να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας στοιχεία στον/τους εκτελούντες την επεξεργασία ή/και τους υπο-επεξεργαστές δεδομένων μας που εδρεύουν εκτός του ΕΟΧ για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική. Εάν το κάνουμε αυτό, τα προσωπικά σας στοιχεία θα συνεχίσουν να υπόκεινται σε μία ή περισσότερες κατάλληλες διασφαλίσεις που ορίζονται στη νομοθεσία. Αυτά μπορεί να είναι η χρήση υποδειγμάτων συμβάσεων σε μορφή εγκεκριμένη από τις ρυθμιστικές αρχές ή η εγγραφή των προμηθευτών μας σε ένα ανεξάρτητο σύστημα απορρήτου εγκεκριμένο από τις ρυθμιστικές αρχές (όπως το σύστημα «Ασπίδα προστασίας» των ΗΠΑ).

Τα δεδομένα μας αποθηκεύονται στο cloud χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες Ιστού της Amazon στη Ν. Βιρτζίνια των ΗΠΑ και στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας. Εάν έχετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα συστήματά μας εκτός των Η.Π.Α., αναγνωρίζετε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία ενδέχεται να μεταφερθούν στις Η.Π.Α., μια δικαιοδοσία που ενδέχεται να έχει διαφορετικές προστασίες απορρήτου και ασφάλειας δεδομένων από αυτές της δικής σας δικαιοδοσίας, για επεξεργασία και αποθήκευση.

Ευθύνη χρήστη

Ο χρήστης:

Εγγυάται ότι είναι ενήλικες ή νομικά χειραφετημένοι, όπου ισχύει, πλήρως ικανοί και ότι οι πληροφορίες που μας παρέχονται είναι αληθείς, ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες. Για τους σκοπούς αυτούς, ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για την αλήθεια όλων των δεδομένων που κοινοποιούνται και θα διατηρεί τις πληροφορίες ενημερωμένες, έτσι ώστε τα εν λόγω δεδομένα να αντικατοπτρίζουν την πραγματική τους κατάσταση.

Εγγυάται ότι έχει ενημερώσει τρίτα μέρη για λογαριασμό των οποίων έχει παράσχει δεδομένα, κατά περίπτωση, για τις πτυχές που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο. Επίσης, εγγυάται ότι έχει λάβει την εξουσιοδότηση τρίτου μέρους να παρέχει τα δεδομένα του σε εμάς για τους σκοπούς που υποδεικνύονται.

Θα είναι υπεύθυνος για ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας και για ζημιές, άμεσες ή έμμεσες, που αυτό μπορεί να προκαλέσει σε εμάς ή σε τρίτους.

Άσκηση Δικαιωμάτων

Ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας ανά πάσα στιγμή χωρίς χρέωση, για:

Για να λάβουμε επιβεβαίωση σχετικά με το εάν τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τον Χρήστη υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς.
Για πρόσβαση στα προσωπικά τους στοιχεία.
Για τη διόρθωση τυχόν ανακριβή ή ελλιπή δεδομένων.
Να ζητήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων όταν, μεταξύ άλλων λόγων, τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.
Για επιβεβαίωση ανάκλησης συγκατάθεσης.
Για να λάβετε από εμάς τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων όταν πληρούται οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στους κανονισμούς προστασίας δεδομένων.
Για να ζητήσετε τη φορητότητα των δεδομένων σας.
Ομοίως, ο χρήστης ενημερώνεται ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να υποβάλει καταγγελία σχετικά με την προστασία των προσωπικών του δεδομένων ενώπιον της αρμόδιας Αρχής Προστασίας Δεδομένων.

Μέτρα ασφαλείας

Θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα του Χρήστη ανά πάσα στιγμή με απόλυτο απόρρητο τρόπο και τηρώντας την υποχρεωτική υποχρέωση εχεμύθειας όσον αφορά τα εν λόγω δεδομένα, σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στους ισχύοντες κανονισμούς, και για το σκοπό αυτό υιοθετώντας τα μέτρα τεχνικού και οργανωτικού φύση που απαιτείται για να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων τους και να αποτρέψει την αλλαγή, απώλεια, επεξεργασία ή παράνομη πρόσβαση σε αυτά, ανάλογα με την κατάσταση της τεχνολογίας, τη φύση των αποθηκευμένων δεδομένων και τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται.